Montessori smyslový materiál

Cílem smyslové výchovy je dát dítěti možnost získat jasné a vědomé informace z prostředí, díky jeho smyslům a tím mu umožnit poznávat okolí a svět hlouběji a přesněji. Marie Montessori věřila, že dítě vnímá všemi svými smysly hned od narození. Svými smysly se dítě seznamuje se svým okolím, studuje ho. A díky těmto poznatkům mu potom začíná také rozumět. Dítě je takovým "smyslovým průzkumníkem". Děti se neučí tím, že my jim něco povídáme, ale jejich vlastními zkušenostmi, tím, že si mohou něco "ohmatat". Děti jsou nejvíce otevřeni rozvíjení svých smyslů od 2 do 6 let. V tomto období je velmi důležité jim dávat co nejvíce možností rozvíjet všechny jejich smysly.

Smyslový materiál (pomůcky), který Marie Montessori vyvinula, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojuje všechny jeho smysly (hmat, čich, sluch, zrak a chuť).  Intelekt se formuje na základě konkrétních představ, pomocí kontaktu s prostředím a podrobným zkoumáním tohoto prostředí. 

Montessori smyslový materiál  Nachází se zde 107 produktů

na stránku
Zobrazuji 1 - 24 z 107 produktů
Zobrazuji 1 - 24 z 107 produktů