Montessori pomůcky

Stejně jako celá metoda Montessori, tak i všechny používané pomůcky jsou dílem paní Marie Montessori. Při vymýšlení a vývoji materiálu byl kladen důraz na to, aby vzbuzoval dětskou zvědavost a pomůcky měly vzdělávací charakter.

Montessori pomůcky jsou takové „učebnice“, u kterých si dítko může vše vyzkoušet na vlastní kůži, může si daný koncept „osahat“. Edukativní hodnota každé pomůcky je velmi hluboká. Každá pomůcka izoluje jednu kvalitativní vlastnost a tím usnadňuje dítěti její zvládnutí.Pomůcky seznamují děti s barvami, zvuky, hudbou, základy budoucí školní výuky, jako je počítání, čtení a psaní, ale také se složitějšími věcmi, které často nechápou či neumí ani někteří dospělí.

Díky své velmi silné estetické kvalitě dítko doslova přitahují. Kvalita materiálu často přímo vybízí k tomu, aby se s pomůckou zacházelo jemně, opatrně, s úctou a zodpovědností. Materiál je konstruován tak, aby dítě samo poznalo, pokud udělá chybu. Dítko okamžitě zná výsledek, opravuje se samo. U složitějšího materiálu pak pomáhají získané zkušenosti a poznatky. Tím se učí analytickému myšlení a samostatnému řešení problémů.

Veškeré pomůcky v této skupině navrhuje a dodává společnost Adena Montessori z USA. Jedná se o pomůcky a hračky v nejvyšší kvalitě za dostupné ceny pro česko-slovenské trhy, pro které máme výhradní zastoupení této značky.

Montessori pomůcky  Nachází se zde 227 produktů

Podkategorie

 • Montessori praktický...

  Pomůcky a hračky které dětem usnadnují vstup do jejich každodenního světa. Každý den hned jak dítě otevře oči potřebuje navázat kontakt se světem a vydat se za novým poznáním. Je třeba vstát, umýt se, nasnídat, obléci, nazout si boty, zavázat tkaničky. Stejně tak se dítě rádo uč počítat a psát a to vše formou hry a postupného poznávání dle jeho vývoje a zvídavosti. Pomůcku pomáhají dětem ovládat jejich tělo, hrubou a jemnou motoriku. Veškeré pomůcky v této skupině navrhuje a dodává společnost Adena Montessori z USA. Jedná se o pomůcky a hračky v nejvyšší kvalitě za dostupné ceny pro česko-slovenské trhy, pro které máme výhradní zastoupení této značky.

 • Montessori smyslový...

  Cílem smyslové výchovy je dát dítěti možnost získat jasné a vědomé informace z prostředí, díky jeho smyslům a tím mu umožnit poznávat okolí a svět hlouběji a přesněji. Marie Montessori věřila, že dítě vnímá všemi svými smysly hned od narození. Svými smysly se dítě seznamuje se svým okolím, studuje ho. A díky těmto poznatkům mu potom začíná také rozumět. Dítě je takovým "smyslovým průzkumníkem". Děti se neučí tím, že my jim něco povídáme, ale jejich vlastními zkušenostmi, tím, že si mohou něco "ohmatat". Děti jsou nejvíce otevřeni rozvíjení svých smyslů od 2 do 6 let. V tomto období je velmi důležité jim dávat co nejvíce možností rozvíjet všechny jejich smysly.

  Smyslový materiál (pomůcky), který Marie Montessori vyvinula, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojuje všechny jeho smysly (hmat, čich, sluch, zrak a chuť).  Intelekt se formuje na základě konkrétních představ, pomocí kontaktu s prostředím a podrobným zkoumáním tohoto prostředí. 

 • Montessori kosmická...

  Mým domovem je vesmír - kosmos. A já v něm žiji. Jako jedna jeho velmi drobná, zdánlivě nenápadná součástka. Moje znalosti i já sám jako člověk, jako lidská živá bytost, jsem tak formován ne zeměpisem, dějepisem, přírodovědou, chemií, fyzikou, hudební, tělesnou, výtvarnou, jazykem a matematikou, ale jejich propojením - celkem, jednotou; kosmickou výchovou. Vše, kolem mě, mne sytí, inspiruje a probouzí ve mně mnoho nových otázek. Kdo jsem? Odkud pocházím? A proč jsem vlastně tady?

  Tato Montessori sekce obsahuje dvě podsekce. Biologie, kde se zaměřujeme na pomůcko pro poznávání rostlin a živočichů. Zeměpis - kde naleznete pomůcky pro poznávání jednotlivých zemí, kontinentů a sluneční soustavy.

 • Montessori matematika

  Tolik čísel, pojmů, znamének a tvarů! Málo kdo si uvědomuje, že svět kolem je tak moc plný matematiky. Děti mají šanci díky Montessori matematice poznávat tuto oblast formou hry a tedy výrazně přirozeněji. S pomůckami z této kategorie se začínají seznamovat již od 3let, ale pokračují s nimi i na základní škole. Snadno tak dokáží přirozeným způsobem odpovědět na otázky. Už vím, co je zlomek a co matematický řád. Proč je nějaké číslo „mocnou“ mocninou, proč se nějaké množství dělí, i když se zrovna s nikým dělit nechce :-) Proč „šest“ je víc než „osm“ (vždyť to první slovo má čtyři písmena a to druhé jen tři?). A proč se vlastně kostce říká krychle? To vše a mnohem více děti hravě objeví v matematice.

  Tato sekce je přehledně rozdělena na podsekce podle zaměření a charakteru pomůcek.

 • Montessori jazyk
 • Montessori pro nejmenší
na stránku
Zobrazuji 1 - 24 z 227 produktů
Zobrazuji 1 - 24 z 227 produktů